El passat 27 de setembre es va publicar al BOPA un comunicat tècnic en matèria tributària en referència a l’impost sobre la renda de les persones físiques. Aquest comunicat vol establir i fer públics els criteris que aplica l’Administració tributària en matèria de valoració de les rendes en espècie.  Els criteris de valoració que […]

Llegeix més

El passat dia 20 de setembre de 2016 es va signar el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Govern de la República de Malta  per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal (CDI) que fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 39, del 14 de […]

Llegeix més

Amb data 14 de juny del 2017, s’ha publicat al BOPA, el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Malta per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda. Les negociacions es van realitzar durant el desembre del 2015, i el conveni es va signar amb data  […]

Llegeix més

Amb data 26 d’abril de 2017, s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 25 , el Decret referent a l’obligatorietat d’indicar el número de registre tributari (NRT) en tots els tràmits duaners. Donat el nou sistema informàtic que està implementant la Duana andorrana amb la finalitzat d’augmentar l’eficàcia, simplificar i fer més ràpids […]

Llegeix més

El CDI entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa entrarà en vigor el proper 23 d’abril. Aquest serà el cinquè conveni que entrarà en vigor  per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscal, juntament amb el d’Espanya, França, Luxemburg i Liechtenstein. Els Governs del Principat d’Andorra i de la República […]

Llegeix més

Amb data 22 de desembre de 2016, s’ha publicat al BOPA, el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda. L’any 2009 Andorra i Portugal ja van signar un acord per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, les […]

Llegeix més

El 30 de setembre del 2015 es va signar el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Principat de Liechtenstein per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i patrimoni (CDI) que fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm.38, de data 29 de juny del 2016. […]

Llegeix més