Amb data 14 de febrer de 2018, s’ha publicat al BOPA, els nous textos refosos de la Llei de l’Impost sobre societats (IS), la Llei de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i la Llei de l’Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que van ser aprovats el passat 7 […]

Llegeix més

  El passat 27 de setembre es va publicar al BOPA un comunicat tècnic en matèria tributària en referència a l’impost sobre la renda de les persones físiques. Aquest comunicat vol establir i fer públics els criteris que aplica l’Administració tributària en matèria de valoració de les rendes en espècie.  Els criteris de valoració que […]

Llegeix més

El passat dia 20 de setembre de 2016 es va signar el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Govern de la República de Malta  per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal (CDI) que fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 39, del 14 de […]

Llegeix més

Amb data 14 de juny del 2017, s’ha publicat al BOPA, el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Malta per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda. Les negociacions es van realitzar durant el desembre del 2015, i el conveni es va signar amb data  […]

Llegeix més

Amb data 26 d’abril de 2017, s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 25 , el Decret referent a l’obligatorietat d’indicar el número de registre tributari (NRT) en tots els tràmits duaners. Donat el nou sistema informàtic que està implementant la Duana andorrana amb la finalitzat d’augmentar l’eficàcia, simplificar i fer més ràpids […]

Llegeix més

El CDI entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa entrarà en vigor el proper 23 d’abril. Aquest serà el cinquè conveni que entrarà en vigor  per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscal, juntament amb el d’Espanya, França, Luxemburg i Liechtenstein. Els Governs del Principat d’Andorra i de la República […]

Llegeix més