Fiscalitat

Des d’una visió global i estratègica, analitzarem les obligacions fiscals i tributàries de la seva empresa i/o persona amb l’objectiu d’oferir una planificació fiscal que permeti maximitzar els beneficis del seu negoci així com l’optimització fiscal de la càrrega impositiva.

L’entorn fiscal és canviant i globalitzat, pel que les empreses necessiten d’una continua actualització. Compromesos i resolutius, el nostre equip d’assessors fiscals, els hi oferirà tots aquells serveis que precisi en l’àmbit tributari.

Fiscalitat Andorrana

  • Assessorament fiscal a empreses i particulars
  • Confecció i presentació d’impostos
  • Consolidació fiscal
  • Planificació i optimització fiscal en estructures societàries a nivell internacional
  • Formació en fiscalitat a empreses

Fiscalitat espanyola

  • Assessorament fiscal a empreses i particulars amb interessos a Espanya
  • Confecció de declaracions i liquidacions tributàries (IS, IVA, IRPF, IRNR, successions..)
  • Planificació i optimització fiscal en estructures societàries a nivell internacional