Presentació

Sòcia-Directora d’Auditoria a AAA. Mònica Núñez ha desenvolupat la seva carrera professional durant més de 15 anys en firmes d’auditoria a Espanya i Andorra. Ha liderat com a Senior Manager a equips de firmes de prestigi, assessorant a empreses nacionals i multinacionals de diferents sectors d’activitat (industrial, comercial i serveis).

Tanmateix, en els darrers anys s’ha especialitzat en l’àmbit de la consolidació comptable. Aquest fet li ha permès desenvolupar aquesta especialitat com a freelance en una empresa cotitzada.

Formació Acadèmica

  • Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas amb el número 20828
  • Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria (Universidad de Alcalá)
  • Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses (UOC)
  • Diplomada en Ciències Empresarials (Universitat de Girona)

Experiència

Gener 2014- Actualitat: La Seda de Barcelona

Treballant com a expert independent en l’elaboració de la informació financera i dels comptes anuals consolidats. Revisió dels estats financers de les filials del grup. Col·laboració en el disseny i implantació del programa de consolidació Hyperion i de noves polítiques comptables del grup.

2012-2013 (Alfa Capital Andorra)

Gerent responsable del departament d’auditoria. Gestió de projectes i direcció d’equips de treball. Coneixements de fiscalitat andorrana. Consolidació de balanços. Experiència en diferents sectors (construcció, serveis i financeres).

1998-2012 (Ernst&Young Barcelona)

Com a Senior Manager va gestionar projectes i equips de treball (al voltant de 40 persones), assumint la gestió d’empreses de gran volum de facturació tant a nivell nacional com internacional. Consolidació, IFRS, US GAAP, Auditoria Interna. Coneixements de fiscalitat espanyola.

Publicacions

  • Manual Pràctic sobre els impostos directes d’Andorra, publicat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (edició 2013). Revisió tècnica.